รายละเอียดสินค้า

การทดสอบวัสดุการทาง (Highway Materials Testing)  [Out of stock]
 
รหัสสินค้า : 9789744432391
ยี่ห้อ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :380.00 ฿
[Out of stock]
รายละเอียดสินค้า : ชื่อผู้แต่ง: ผศ. นิรชร พึ่งแดง
ISBN: 9789744432391
BARCODE: 9789744432391
ปี: 2553
พิมพ์ครั้งที่: 2
ขนาด: 184 x 260 mm.
จำนวนหน้า: 584

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงความรู้จากการปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทางในห้องปฏิบัติการจริง โดยใช้ภาพถ่ายประกอบกว่า 900 รูป และข้อมูลเรียงตามลำดับ เพื่อต้องการให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการทดสอบได้อย่างถูกต้อง  เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุการทาง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 วัสดุมวลรวม ส่วนที่ 2 แอสฟัลต์ซีเมนต์ คัตแบกแอสฟัลต์และอิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์  และส่วนที่ 3 แอสฟัลต์คอนกรีต วัสดุที่ได้ผ่านการทดสอบสมบัติเบื้องต้นแล้วนั้นสามารนำไปใช้ในการออกแบบส่วนผสมของงานผิวทางยืดหยุ่น โดยรายละเอียดจะกล่าวถึงเฉพาะการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเท่านั้น  การเรียงลำดับของวิธีการทดสอบได้เรียบเรียงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสนามจริง โดยอ้างอิงข้อมูลจาก สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ASTM  และ AASHTO
แก้ไขล่าสุด :